งานแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมวิเคราะห์การลงทุน"
ในวันที่ 21-22 พ.ย.56ในงาน Set in the city 2013 พร้อมโปรโมทหนังสือ "คู่มือลงทุน"
5 พฤศจิกายน 2556