มหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน หัวข้อ “หมวดธุรกิจต้านกระแสเศรษฐกิจชะลอ”
- คุณสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิจัย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
- คุณชัชพล ประสพโชค รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย การตลาดและปฏิบัติการ บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์
ดำเนินรายการโดย คุณบรรพต ธนาเพิ่มสุข สถานีโทรทัศน์ Money Channel
3 สิงหาคม 2556 เวลา 17.30-19.00 น.