มหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน หัวข้อ “ฟันธงลงทุน หุ้นและทอง มองเทคนิค พลิกพื้นฐาน”
- นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการ บจ. เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส
- คุณวิวัฒน์ เตชะพูลผล Head Of Private Client Business บล.ทิสโก้
ดำเนินรายการโดย คุณปิยมิตร ยอดเมือง
3 สิงหาคม 2556 เวลา 15.30-17.00 น.