มหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน หัวข้อ “กระชับเศรษฐกิจ ทิศทางลงทุน”
- คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ
- คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่าย Privilege Client Advisory บล.ธนชาต
ดำเนินรายการโดย คุณโสภา ฉันทารุมัย สถานีโทรทัศน์ Money Channel
3 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30-15.00 น.