มหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน หัวข้อ “พลิกหาหุ้นเด่น เล่นยาว 100%”
- คุณกวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
- คุณชาญวุทธ เตชอมรธนกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กรุงศรี
ดำเนินรายการโดย คุณศลิลนา ภู่เอี่ยม สถานีวิทยุ FM 101
3 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30-12.00 น.