เสวนาหัวข้อ “มองหุ้นไทย...ในมุมนักวิเคราะห์”
3 กรกฎาคม 2556