มหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน หัวข้อ “สูตรลับลงทุน เมื่อหุ้นใกล้ไร้ QE”
- ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนแบบเน้นคุณค่า
- คุณเกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล, CFA กรรมการผู้จัดการ บล.ไทยพาณิชย์
ดำเนินรายการโดย ดร.รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย รายการชั่วโมงทำกินThai PBS
2 สิงหาคม 2556 เวลา 17.30-19.00 น.