มหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน หัวข้อ “เมื่อโลกเริ่มวุ่น หุ้นและทองจะเป็นอย่างไร”
- คุณภรณี ทองเย็น, CISA อุปนายก สมาคมนักวิเคราะห์ฯ และผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บล.เอเซีย พลัส
- คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ CEO บจ.วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส
ดำเนินรายการโดย คุณขวัญชนก วุฒิกุล รายการเงินทองต้องรู้ สถานีวิทยุ FM 90.5
2 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30-15.00 น.