“สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน” พร้อมขยายศูนย์ฝึกอบรมและ พิธีเปิดงาน “มหกรรมวิเคราะห์หลักทรัพย์และการลงทุน” วันที่ 2-3 สิงหาคม 2556 ณ หอประชุม ศ.สังเวียน ชั้น 3 ตลท.