งานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตร CISA ปี 2556
26 มิถุนายน 2557