งานมหกรรมวิเคราะห์การลงทุน
25-26 กรกฎาคม 2557
 

กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย
คุณภรณี ทองเย็น, CISA
อุปนายก สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน

กล่าวเปิดงาน โดย
ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พิธีเปิดงานมหกรรมวิเคราะห์การลงทุน
เรียงจากซ้ายไปขวา คุณสุกิจ ชวลิตากุล, CFA เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ , คุณภรณี ทองเย็น, CISA อุปนายก สมาคมนักวิเคราะห์ฯ , ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ , คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคุณสุเทพ พีตกานนท์ กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

เรียงจากซ้ายไปขวา คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ, คุณวรุตม์ ศิวะศริยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัย บล.เอเชีย เวลท์, ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวิจัย บล.ภัทร, คุณสุกิจ ชวลิตากุล, CFA เลขาธิการ สมาคมนักวิเคราะห์ฯ , คุณภรณี ทองเย็น, CISA อุปนายก สมาคมนักวิเคราะห์ฯ รองกรรมการผู้อำนวยการ บล.เอเซีย พลัส , ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ , คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ, คุณสุเทพ พีตกานนท์ กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประธานกรรมการบริหาร บล.โนมูระ พัฒนสิน , คุณภูริฑัติ โตประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด, ดร.วิรไท สันติประภพ ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และคุณมนตรี ศรไพศาล, CFA ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30-12.30 น.
เจาะทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน
- คุณภรณี ทองเย็น, CISA อุปนายก สมาคมนักวิเคราะห์ฯ  และรองกรรมการผู้อำนวยการ บล.เอเซีย พลัส
- คุณมนตรี ศรไพศาล, CFA  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
- ดร.วิรไท สันติประภพ  ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
- ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวิจัย บล.ภัทร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30-15.00 น.
จับทิศทางลงทุนครึ่งปีหลังกับกูรูตลาดทุน
- คุณเกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล, CFA กรรมการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน และกรรมการผู้จัดการ บล.ไทยพาณิชย์
- คุณกวี ชูกิจเกษม รองกรรมการผู้จัดการ บล.กสิกรไทย
- คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ธนชาต

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.30-17.00 น.
การลงทุนทางเลือก : ทอง และอนุพันธ์
- คุณจรณเวท ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุน บจ.ออสสิริส ฟิวเจอร์ส    
- คุณชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟิลลิป
- คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บล.เอเซีย พลัส
- คุณวรุต รุ่งขำ ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ บจ.วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.30-19.00 น.
เขย่าตลาดหาหุ้นปันผล
- คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บล.เอเซีย พลัส
- คุณธริศา ชัยสุนทรโยธิน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บล.เคเคเทรด
- คุณวรุตม์ ศิวะศริยานนท์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิจัย บล.เอเชีย เวลท์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30-12.30 น.
เจาะหุ้นเด่น เน้นเทคนิคและกราฟ
- คุณคณฆัส จิรเสวีนุประพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บล.โนมูระ พัฒนสิน
- คุณเจริญ เอี่ยมพัฒนธรรม ผู้อำนวยการ บล.เคทีซีมิโก้
- คุณธวัชชัย อัศวพรไชย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.โกลเบล็ก 
- คุณภัทรวัลลิ์ หวังมิ่งมาศ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค บล.กสิกรไทย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30-15.00 น.
กลยุทธ์พิชิตการลงทุน หุ้นเด่นรอรับรัฐบาล
- คุณกิจพล ไพรไพศาลกิจ Vice President - Senior Equity Strategist บล.กสิกรไทย
- คุณสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
- คุณอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้

วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.30-17.00 น.
กลยุทธ์สร้างกำไร ด้วยอนุพันธ์: หุ้นและทอง
- คุณกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บล.โนมูระ พัฒนสิน
- คุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ กรรมการผู้จัดการ บจ.เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส
- คุณศิริลักษณ์ ปโกฎิประภา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์  บจ.ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส

วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 17.30-19.00 น.
หุ้นแนะนำโดยนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม
- คุณจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
- คุณฐิติเทพ นพเกตุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บล.ภัทร
- คุณถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บล.เคทีซีมิโก้