ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส คุณเกศรา มัญชุศรี เข้ารับตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 กรกฎาคม 2557