สมาคมฯ ร่วมกับ TSI จัดโครงการทุนพัฒนา Analysts หัวข้อ “Valuation for Insurance Business” วิทยากรโดย...คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน ประธานคณะอนุกรรมการคณิตศาสตร์ประกันภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
20 เมษายน 2558