กรรมการสมาคมฯ ดูงานที่กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย - PT Maybank Kim Eng Securities, Indonesia Stock Exchange และสถานทูตไทย
16-17 ตุลาคม 2557