สมาคมนักวิเคราะห์ฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ เยี่ยมคาราวะและสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร ตลท.
16 มกราคม 2558
 

ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ

คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ