สมาคมนักวิเคราะห์ฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ เยี่ยมคาราวะและสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร ตลท.
3 และ 8 เมษายน 2558