สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน จัดงานมอบรางวัล IAA Awards for Analysts 2013
2 มิถุนายน 2557
 

พิธีมอบรางวัล

1. กลุ่ม เทคโนโลยี

สายนักลงทุนสถาบัน คุณฐิติเทพ นพเกตุ บล.ภัทร

สายนักลงทุนรายบุคคล คุณศลยา ณ สงขลา อดีตนักวิเคราะห์ บล.ไทยพาณิชย์

2. กลุ่ม พลังงานและปิโตรเคมี

สายนักลงทุนสถาบัน คุณคมสัน สุขสำราญ บล.ภัทร

สายนักลงทุนรายบุคคล คุณสุทธิชัย คุ้มวรชัย บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

3. กลุ่ม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

สายนักลงทุนสถาบัน คุณชาตรี แพรวพรายกุล บล.ภัทร

สายนักลงทุนรายบุคคล คุณสุทธาทิพย์ พีรทรัพย์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

4. กลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้างและรับเหมา

สายนักลงทุนสถาบัน คุณจิราภรณ์ ลินมณีโชติ บล.ภัทร

สายนักลงทุนรายบุคคล คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม บล.เอเซีย พลัส

5. กลุ่ม บริการ

สายนักลงทุนสถาบัน คุณศิริมา ดิสสรา บล.ไทยพาณิชย์

สายนักลงทุนรายบุคคล คุณสุทธาทิพย์ พีรทรัพย์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

6. กลุ่ม สินค้าอุตสาหกรรม (ยกเว้นปิโตรเคมี)

สายนักลงทุนสถาบัน คุณนฤมล เอกสมุทร บล.บัวหลวง

สายนักลงทุนรายบุคคล คุณระวีนุช ปิยะเกรียงไกร บล.ไทยพาณิชย์

7. กลุ่ม ธุรกิจการเงิน

สายนักลงทุนสถาบัน คุณธีระพงษ์ วชิรพงศ์ บล.ภัทร

สายนักลงทุนรายบุคคล คุณอุษณีย์ ลิ่วรัตน์ บล.เอเซีย พลัส

8. กลุ่ม ตลาดหลักทรัพย์ mai

สายนักลงทุนสถาบัน คุณจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

สายนักลงทุนรายบุคคล คุณจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)

9. กลุ่ม ทองคำและโลหะมีค่า

สายนักลงทุนสถาบัน งดมอบรางวัลนี้ เนื่องจากมีผู้โหวตจำนวนน้อย

สายนักลงทุนรายบุคคล คุณณัฐฑี จุฑาวรากุล บจ.คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส

10. กลุ่ม นักวิเคราะห์อนุพันธ์

สายนักลงทุนสถาบัน คุณกรภัทร วรเชษฐ์ บล.โนมูระ พัฒนสิน

สายนักลงทุนรายบุคคล คุณประสิทธิ์ รัตนกิจกมล บล.เอเซีย พลัส

11. กลุ่ม นักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน

สายนักลงทุนสถาบัน ดร. แดน ไฟน์แมน บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย)

สายนักลงทุนรายบุคคล คุณถนอมศักดิ์  สหรัตน์ชัย บล.เคที ซีมิโก้

12. กลุ่ม นักวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณประกิต สิริวัฒนเกตุ บล.เอเซีย พลัส

13. กลุ่ม ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม

สายนักลงทุนสถาบัน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

สายนักลงทุนรายบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)