ประเภท
   
- นักวิเคราะห์การลงทุน (หลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / ตลาดทุน)
- บุคคลที่บริษัทหลักทรัพย์อนุญาตให้วิเคราะห์หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักทรัพย์ผ่านสื่อ
- เส้นทางสู่การเป็นนักวิเคราะห์
   
 

 
   
HomeIAA Testing MachineCISA/CFACoursesInstructorsCompany VisitsJobsAbout IAAto be a MEMBER

Copyright© 2003  Securities Analysts Association. All rights reserved.
Designed and Powered by
NAS