ท่านสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่ทางสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนจัดขึ้นตลอดปีได้ทันที เพียงเลือกหัวข้อที่สนใจ หรือเลือกค้นหาตามรายชื่อผู้สอน กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม แล้วแฟกซ์มาที่ 02-654-5034หรือโทรศัพท์สอบถามที่ 02-229-2355-6
 
 
Program
Course
Sub Course
Course Start
Instructor
Apply
    
HomeIAA Testing MachineCISA/CFACoursesInstructorsCompany VisitsJobsAbout IAAto be a MEMBER

Copyright© 2003  Securities Analysts Association. All rights reserved.
Designed and Powered by
NAS