1. แหล่งที่มา

  หลักสูตร CFA เป็นหลักสูตรดั้งเดิมสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุน มีผู้บริหารโครงการ คือ
  CFA Institute [เดิมคือ Association for Investment Management and Research (AIMR) ] ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับการยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก

  หลักสูตร CISA มีโครงสร้างและองค์ความรู้เดียวกับ CFA โดยได้รับอนุญาตและการสนับสนุนจาก AIMR และสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysts Association หรือ SAA) เป็นผู้บริหารจัดการโครงการ และปรับปรุงหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ในประเทศไทย

 2. ภาษาที่ใช้ในการสอบ

  ทั้งคำถามและคำตอบสำหรับการสอบ CFA เป็นภาษาอังกฤษ ในขณะที่การสอบ CISA ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก


 3. ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายไทยและจรรยาบรรณ

  ผู้สมัครสอบ CISA จะต้องมีความรู้ในด้านกฎหมายไทยด้วย เนื่องจากหลักสูตร CISA มีวิชาที่เพิ่มเติม คือ วิชากฎหมายไทย (ระดับ 1)

โครงการสอบ CISA และโครงการอบรมเพื่อสอบ CISA/CFA
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2547 สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้โอนการดำเนินงานด้านอบรมและสอบในหลักสูตร CISA ให้กับสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ซึ่งอยู่ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้ที่สอบผ่าน CISA ระดับต่าง ๆ สามารถประกาศตนตามระดับที่สอบผ่านได้โดยต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ ข้อมูลการสอบและอบรมเพื่อสอบดูได้ที่ www.tsi-thailand.org   
     
   
 
     
    โครงการ CIIA เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบมีความรู้ความสามารถทั้งในด้านธุรกิจวิเคราะห์การเงินการลงทุน และความรู้เกี่ยวกับตลาดภายในของแต่ละประเทศที่ตนทำงานอยู่ โครงการ CIIA นี้ ได้รับการแปลในหลายภาษาหลัก และพัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือจากประเทศสมาชิกจำนวนกว่า 32 ประเทศทั่วโลก

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aciia.org หรือสอบถามสมาคมฯ nittaya@saa-thai.org
   
     
   
 
   
HomeIAA Testing MachineCISA/CFACoursesInstructorsCompany VisitsJobsAbout IAAto be a MEMBER

Copyright© 2003  Securities Analysts Association. All rights reserved.
Designed and Powered by
NAS