สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พบรองนายกฯ กิตติรัตน์ ณ ระนอง หัวข้อ เจาะลึกนโยบายเศรษฐกิจ โดยคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายก, คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ และคุณภรณี ทองเย็น อุปนายก สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ให้การต้อนรับ
วันที่ 4 มกราคม 2555